ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2010

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το γραφείο μας δραστηριοποιείται στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σε λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα που αφορούν κάθε είδους επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιώτες.

Με σημαντική εμπειρία σε φορολογικά, φοροτεχνικά και εργατικά θέματα, το γραφείο μας αναλαμβάνει την μηχανογραφική τήρηση όλων των κατηγορίων βιβλίων  του Κ.Β.Σ κάθε μορφής επιχείρησης και την παρακολούθηση και αντιμετώπιση όλων των φορολογικών, ασφαλιστικών και λοιπών υποχρεώσεων.

Βασικός μας στόχος μας είναι η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση του φορολογούμενου και η εξασφάλιση της άρτιας λειτουργίας της επιχείρησης του με τη παροχή ολοκληρωμένων και εξειδικευμένων υπηρεσιών εφαρμόζοντας τις τελευταίες λογιστικές μεθόδους και τα πλέον σύγχρονα, από τεχνολογικής απόψεως, λογιστικά προγράμματα, προσφέροντας λύσεις σε κάθε είδους φορολογικό και ασφαλιστικό θέμα διασφαλίζοντας την ποιότητα και την ασφάλεια που αναζητά σήμερα κάθε φορολογούμενος (Εταιρεία ή Ιδιώτης.)Φιλοσοφία μας είναι η προσφορά υπηρεσιών σε γενικότερα θέματα που αφορούν την στρατηγική και την οργάνωση καλής λειτουργίας.
Το γραφείο μας δραστηριοποιείται στον χώρο της υποστήριξης των εταιρειών σε όλο το φάσμα των Οικονομικών και Λογιστικών Υπηρεσιών. Το γραφείο έχει εξαιρετική εμπειρία σε ανάληψη Λογιστικών Εργασιών. Καλύπτουμε όλο το εύρος των λογιστικών αναγκών μιας επιχείρησης. Παρέχουμε συνολική λογιστική υποστήριξη (πλήρης ανάληψη λογιστικών εργασιών) ή λογιστικές υπηρεσίες συγκεκριμένων τομέων (τομείς που επιθυμεί η κάθε επιχείρηση).
Προσφέρουμε: 

Λογιστικές Υπηρεσίες.

 • Λογιστική παρακολούθηση επιχειρήσεων με βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας, μηχανογραφικά στις επιχειρήσεις ή στα γραφεία μας.
  • Έναρξη εταιρειών, διακοπές εταιρειών, μεταβολές εταιρειών, θεωρήσεις εταιρειών.
  • Σύνταξη ισολογισμών και ανακοινώσεις Α.Ε., Ε.Π.Ε. κτλ.
  • Σχεδιασμός, εφαρμογή και ανάπτυξη οικονομικών εκθέσεων αναφορών τόσο για εσωτερική χρήση (MIS Reporting) όσο και για εξωτερική χρήση, (τράπεζες, ελεγκτές, Δ.Ο.Υ, τρίτους).
  • Επίβλεψη, έλεγχο, επιστασία και εργασία Προϊσταμένου Λογιστηρίου
  • Τήρηση βιβλίων στο γραφείο μας ή στα γραφεία του πελάτη

  Επιπλέον ενδεικτικά προσφέρουμε:

  • Καταχωρήσεις παραστατικών
  • Μισθοδοσία
  • Παρακολούθηση παγίων (Μητρώο Παγίων και αποσβέσεις)
  • Υπηρεσίες Κοστολόγησης
  • Λογιστικές εργασίες κλεισίματος χρήσεως
  • Φορολογικές δηλώσεις και πλήρης φοροτεχνική υποστήριξη (Εργασίες Φ.Π.Α. κλπ), υποστήριξη φορολογικών ελέγχων
  • Έκδοση Οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως)

  Αναπτυξιακά – Επιδοτούμενα Προγράμματα.

  Υποστήριξη που χρειάζεστε για την ένταξη σας σε προγράμματα ενίσχυσης μικρών ή μεσαίων επιχειρήσεων δημιουργώντας ένα φάσμα υπηρεσιών το οποίο χωρίζεται ως εξής:
  A. Επιδοτήσεις από τον O.A.E.Δ.
  B. Προγράμματα στήριξης επιδοτούμενα από την E.E μέσω EOMMEX και των αρμόδιων Υπουργείων.


  Στο γραφείο μας βρίσκονται οι ειδικοί που μπορούν να απευθυνθούν όσες επιχειρήσεις επιθυμούν να επιδοτήσουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες:
  • Αναλύονται οι ανάγκες
  • Εξετάζονται μαζί με τον πελάτη τα προγράμματα επιδοτήσεων (Αναπτυξιακός Νόμος, ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ, κλπ.) και ελέγχεται πόσο πιθανό είναι να εγκριθεί κάποια επενδυτική πρόταση
  • Ετοιμάζεται και υποβάλλεται ο φάκελος επιδότησης
  • Παρακολουθείται ο χρόνος και η πορεία της επιδότησης, με ενημέρωση του πελάτη
  • Παρακολουθείται η είσπραξη της επιδότησης και η εκταμίευση στον πελάτη
   Το γραφείο μας παραμένει δίπλα στον πελάτη σε όλη την διαδικασία επιδότησης.

  Εργατικά - Υπηρεσίες Μισθοδοσίας.

  • Παροχή υπηρεσιών συμβούλου απασχόλησης & ασφάλισης
  • Άμεση και τεκμηριωμένη απάντηση σε κάθε φύσεως θέμα που σχετίζεται με την αμοιβή και την ασφάλιση, όπως δικαιούμενες αποδοχές, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, υπολογισμό αποδοχών κρατήσεων, κ.α.
  • Εγγραφή επιχείρησης στο Ι.Κ.Α, Εγγραφή εργαζομένων στον ΟΑΕΔ , κ.λ.π

  Διεκπεραιώσεις.

  • Πληρωμές εργοδοτικών εισφορών ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, Φ.Π.Α. και εξόφληση λογαριασμών.
  • Έκδοση φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων.
  • Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων καθώς και κάθε είδους πληρωμών προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.
  Τραπεζικές Εργασίες.
  • Σύνταξη πληροφοριακών τραπεζικών εντύπων.
  • Σύνταξη μελέτης για λήψη δανείων.
  • Επικοινωνία με τράπεζες.
  Εξωτερικές Εργασίες.
  • Πληρωμή Φόρων.
  • Πληρωμή Ασφαλιστικών Εισφορών.
  • Θεώρηση Βιβλίων & Στοιχείων.
  • Έκδοση Φορολογικής & Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
  • Κατάθεση Αναγγελίας Πρόσληψης Προσωπικού.


  ΑΣΦΑΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ.

  Για εμάς, η υγεία, η οικογένεια, η περιουσία και η επιχείρηση είναι πολύτιμα αγαθά, γι' αυτό καλύπτουμε κάθε ανάγκη σας για ασφάλεια, ώστε η συνεργασία μας να είναι για εσάς μια ευχάριστη εμπειρία που θα οδηγήσει σε αμοιβαία σχέση εμπιστοσύνης και σεβασμού.
  Ο στόχος μας είναι να εξυπηρετήσουμε και να εκπροσωπήσουμε τα συμφέροντα των πελατών μας ώστε να νιώθουν ήσυχοι σε οποιαδήποτε ατυχία αντιμετωπίσουν στο μέλλον.

  Οι πυρετώδεις ρυθμοί της σύγχρονης κοινωνίας εγκυμονούν μια σειρά κινδύνων που κανένας μας δεν είναι σε θέση να προβλέψει και παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι από εμάς έχουμε την νοοτροπία ότι ‘δεν πρόκειται να συμβεί σε εμάς’ , καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες περιστατικών που πλήττουν τους συνανθρώπους μας. Αυτό είναι το σημείο όπου ο ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης γίνεται έκδηλος ως ασπίδα προστασίας για πολλές από τις ανησυχίες και τους φόβους μας.
  Το γραφείο μας με συνεχή μελέτη και παρατήρηση των σύγχρονων αναγκών αναλαμβάνει σημαντικό μέρος αυτών των κινδύνων, προσφέροντας σιγουριά και ξεγνοιασιά σε όλα τα στάδια της ζωής σας.
  Στις επόμενες ενότητες παραθέτουμε αναλυτικά τις πιθανές ασφαλίσεις από τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε ανάλογα με τις ανάγκες σας. Οι άνθρωποι του γραφείου μας είναι πάντα στη διάθεση σας για να βοηθήσουν να επιλέξετε αυτό που πραγματικά σας ταιριάζει και να σας κάνουν να αισθανθείτε ότι για εμάς κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός. 
   ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ.


  • Αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση και πλήρη σύνταξη του φακέλου καθώς και όλεσ τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για την ηλεκτροδότηση της κατοικίας σας.

   Τι χρειάζεται για να ηλεκτροδοτηθεί μια μονοκατοικία.
  Για την ηλεκτροδότηση μονοκατοικίας, χρειάζεται:

  1. Αίτηση ηλεκτροδότησης (έντυπο ΔΕΗ).
  2. Επικυρωμένο αντίγραφο της Οικοδομικής Αδείας, με τη σφραγίδα της Πολεοδομικής Υπηρεσίας για την οριστική ηλεκτροδότηση του ακινήτου. Για την έναρξη της διαδικασίας ηλεκτροδότησης αρκεί η προσκόμιση φωτοαντίγραφου Πολεοδομικού Εγγράφου με απλή επικύρωση ως προς το γνήσιο από Δημόσια ή Αστυνομική Αρχή ή ΚΕΠ ή από την Υπηρεσία μας εφόσον προσκομισθεί το πρωτότυπο.
  3. Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) από ιδιώτη ηλεκτρολόγο, κατά περίπτωση :
  · Θεωρημένη από τις αρμόδιες ΔΟΥ (ιδιοκτήτη και ηλεκτρολόγου), για τις οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί πριν τις 31.12.94,
  · Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ ιδιοκτήτη, για τις οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί μετά τις 31.12.94
  4. Δήλωση του οικείου Δήμου ή Κοινότητας με τα τετραγωνικά μέτρα για τη χρέωση Δημοτ. Φόρου (Δ.Φ.), Δημοτ.Τέλους (Δ.Τ.) και Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ).